กศน.ตำบลหนองเทาใหญ่ ยินดีต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2562

โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการนิเทศภายใน

คณะครู กศน.อำเภอปลปาก เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการนิเทศภายใน
การจัดการเรียนการสอน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม
ในวันที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 ณ โรงแรมมิคาเอล อำเภอเมืองจังหวักนครพนม


วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562

การออมแห่งชาติ

คณะทำงานการออมแห่งชาติ ระดับตำบล ได้ออกประชาสัมพันธ์ เชิญชวนชาวบ้านให้สมัครออมเงินกับโครงการออมเงินแห่งชาติ หรือ กอช. ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ วัดโนนศรีบัวทอง ม.2 ตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนมวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
ประชุม ศส.ปชต.ระดับอำเภอโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีและแอพลิเคชั่นเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน